Kryterium czasowe w majątku firmy

Majątek firmy to środki o ściśle określonej wartości łatwej do obliczenia  według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia. Jako właściciel w pełni je kontrolujesz. Ich pochodzenie jest efektem ściśle określonych zdarzeń z przeszłości (zakup lub własna produkcja), ale  mają też wpływ na przyszłość, bo służą do wypracowania konkretnych korzyści ekonomicznych  (np. wytworzenia produktów lub usług przeznaczonych do sprzedaży). To podstawowe przesłanki, których spełnienie pozwala na zaklasyfikowanie składników majątku do aktywów.

Patrząc na zasadę grupowania aktywów, zgodnie ze stopniem ich płynności, możesz bez problemu wydzielić dwie ich podgrupy: majątek, którym dysponujesz przez dłuższy okres czasu (zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą jest to okres co najmniej 12 miesięcy) czyli tzw. majątek trwały i majątek który z racji spełnianej roli podlega częstszym zmianom , to tzw. majątek obrotowy.

Należy przy okazji zauważyć, że kryterium czasowe nie zawsze jest wystarczające, jak wiesz z doświadczenia, zdarzają się zapasy, które zalegają w magazynie przez okresy dłuższe niż rok, toteż  dodatkowym kryterium, bardzo pomocnym w tego typu klasyfikacji będzie funkcjonalność majątku. Jeśli jakaś rzecz lub prawo służy ci w niezmienionej (poza normalnym zużyciem) postaci , w dłuższym okresie czasu (ponad 12 mcy) i wykorzystywana jest do osiągania określonych przychodów (np maszyna do produkcji) powinieneś zaliczyć ją do majątku trwałego. Ten sam składnik majątku, będący towarem handlowym, już w momencie zakupu przeznaczony do dalszej odsprzedaży zaliczony zostanie  do majątku obrotowego.

 .
Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Zaprojektowane przez Klienter.pl

POBIERZ niezbędnik dla przedsiębiorców na temat prawa podatkowego ZA DARMO
x


Wpisz Imię: *
Wpisz Email: *

Uzyskaj natychmiastowy dostęp!


Przeczytaj poprzedni wpis:
Klasyfikacja pasywów

Pasywa  to nic innego jak źródła pochodzenia rzeczywistych, będących w twoim posiadaniu, środków. Jak już wspominałam układa się je w...

Zamknij